Over advocatenkantoor Kruijdenhof

Advocatenkantoor Kruijdenhof is gevestigd in het prachtige Amsterdam Ondernemers Centrum (AOC). De sfeer in het kantoor is laagdrempelig en informeel.

Alle zaken worden geleid door de advocaat, mevrouw D.L. Kruijdenhof. Mevrouw Kruijdenhof is sinds april 1988 werkzaam als advocaat en heeft sinds die tijd al vele klanten met succes kunnen helpen.

Naast de voordelige tarieven kunt u ook profiteren van onze brede ervaring op en kennis van verschillende rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, vreemdelingenrecht, socialezekerheidsrecht, familie- en personenrecht & civielrecht.

Advocatenkantoor Kruijdenhof is verbonden aan de Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer. Als advocaat staat mevrouw Kruijdenhof ingeschreven bij de Nederlandse Orde van advocatenAan dit lidmaatschap zijn bepaalde gedragsregels verbonden, waardoor u verzekerd bent van professionele en eerlijke rechtshulp.

Werkwijze mw. D.L. Kruijdenhof

Mijn werkwijze is te typeren als objectief, betrokken, flexibel, praktisch en voortvarend. Als u belt voor een afspraak stel ik u een aantal korte vragen. Hierdoor ben ik in staat te beoordelen of het een juridisch geschil is waarvoor thans reeds een advocaat aan te pas moet komen en zo ja of er termijnen verstrijken. 

De eerste afspraak

Tijdens het eerste gesprek maak ik kennis met u. Samen spreken wij over uw probleem, waarbij ik u zoveel mogelijk adviseer en informeer over de juridische status van uw zaak en de financiële risico’s die aan een zaak verbonden zijn. Daarnaast bespreken we wat ik voor u kan betekenen en geef ik u een kostenindicatie.

Als het mogelijk is probeer ik u aan te geven wat de kans van slagen is. Ik zal u adviseren over te ondernemen acties en deze met u bespreken. Als de zaak zich ervoor leent zal altijd geprobeerd worden eerst een oplossing te vinden zonder een gerechtelijke procedure. In sommige zaken is dit niet mogelijk en is een procedure de enige optie.

Het vervolg & kosten

Ik zal proberen zoveel mogelijk een schatting te maken van de te verwachten kosten. Tijdens de behandeling van de zaak kunnen zich ontwikkelingen voordoen die van tevoren niet te voorspellen zijn. 

Wanneer wij een overeenkomst hebben bereikt, stuur ik u binnen zeven dagen een opdrachtbevestiging. Hierin worden de afspraken die wij hebben gemaakt vastgelegd.

Tijdens de behandeling van de zaak houd ik u op de hoogte van het verloop. Als het nodig is of gewenst zal ik de voortgang en de verdere te nemen stappen met u bespreken.