Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Kruijdenhof is gespecialiseerd op verschillende rechtsgebieden. Hieronder ziet u een overzicht van de onderwerpen die wij in behandeling nemen. Het kan zijn dat uw probleem niet specifiek staat vermeld. Neem dan vrijblijvend contact op om te informeren over de mogelijkheden.

Arbeidsrecht

 • Verweer tegen (dreigend) ontslag
 • Ontbinding van arbeidsovereenkomst
 • Loonvorderingen                                                                                         
 • Uitleg over uw rechtspositie
 • Vordering ziekengeld

Vreemdelingenrecht (geen asielzaken)

 • Advies en aanvragen verblijfsvergunningen
 • Bezwaar en beroep tegen afwijzing/intrekking van uw verblijfsvergunning
 • Bezwaar– en gerechtelijke procedures over afwijzing verzoek Nederlanderschap (naturalisatie)

Socialezekerheidsrecht

Bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures over:

 • Intrekking arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WIA)
 • Niet toekennen arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Afwijzing aanvraag werkloosheidsuitkering
 • Terugvordering uitkering en boete
 • Afwijzing van WWB uitkering (bijstandsuitkering)
 • Afwijzing aanvraag om kwijtschelding bijstandsschulden

 

Familie- en personenrecht

Onder personen- en familierecht valt alles wat met familie te maken heeft. 

 • Echtscheiding
 • Beëindiging samenwoning
 • Partner- en kinderalimentatie
 • (Wijziging) gezag
 • Voogdijzaken
 • Vernietiging erkenning
 • Vaststelling vaderschap
 • Ontkenning vaderschap
 • Omgangsregeling
 • Boedelscheiding

Civiel recht

 • Geschillen over geldvorderingen 
 • Problemen over een koopovereenkomst
 • Geschillen over uitvoering van een opdracht

Door onze brede kennis en ervaring kijken wij verder dan het probleem voorhanden.