Tarieven

De meeste mensen gaan ervan uit dat de kosten voor een advocaat enorm hoog zijn. Advocatenkantoor Kruijdenhof hanteert relatief lage tarieven en biedt u ook de mogelijkheid om gefinancierde rechtsbijstand te verkrijgen. Aan rechtsbijstand zijn vaste en situationele kosten verbonden. De vaste kosten noemen wij het honorarium, de situationele kosten worden uitgelegd onder het kopje overige kosten.

Honorarium advocaat
Het honorarium wordt per uur berekend en varieert  op dit moment tussen € 150,00 en € 175,00. Bovenop het honorarium komt 21% omzetbelasting (BTW) en 5% kantoorkosten. De mogelijkheid bestaat om met u een afwijkend tarief of een vast bedrag af te spreken. In het eerste gesprek worden afspraken gemaakt over het honorarium. Deze afspraken worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

 

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Het kantoor behandelt ook zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Rechtzoekende die geen hoog inkomen en vermogen hebben kunnen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging, Pro Deo). Dit betekent dat de Staat een deel van de advocaatkosten betaalt. U betaalt altijd een eenmalige eigen bijdrage. In familiezaken is de eigen bijdrage hoger dan in andere soort zaken. Gaat u eerst langs bij het juridisch loket dan kunt u een korting krijgen op de eigen bijdrage. www.juridischloket.nl

De instantie die een beslissing neemt op de aanvraag is de Raad voor Rechtsbijstand. Er wordt uitgegaan van het belastbaar gezinsinkomen van twee jaar geleden. De Raad voor Rechtsbijstand vraagt de gegevens op bij de Belastingdienst.

Is uw fiscaal inkomen in het jaar waarin u rechtsbijstand aanvraagt gedaald dan kunt u de Raad vragen om een beslissing te nemen op basis van uw huidig inkomen. Dit heet verzoek om peiljaarverlegging. Het verzoek kan pas ingediend worden als op de eerste aanvraag is beslist.

 

Nadere informatie over de inkomens- en vermogensnormen en voorwaarden om voor een toevoeging / peiljaarverlegging in aanmerking te komen vindt u op: www.rvr.org.

 

Overige kosten
De overige kosten waarmee u rekening moet houden zijn onder andere Griffierecht, kosten voor medische informatie en uittreksels (gba en Kamer van koophandel) en vertalingen, deurwaarderskosten, reiskosten.
 

Griffierrecht
In procedures brengt de Rechtbank alsmede het Gerechtshof kosten in rekening. Dit wordt griffierecht, ook wel vastrecht genoemd. Wat u moet betalen hangt af van de soort zaak, wat er wordt gevorderd en/of u procedeert op basis van een toevoeging of niet. Informatie hierover kunt u vinden op de website: www.rechtspraak.nl.
 

Procedures & Tarieven griffierecht
Als u een procedure wint wordt in bepaalde gevallen een gedeelte van de kosten vergoed. Verliest u een procedure dan dient u een deel van de kosten van de tegenpartij te betalen. Dit geldt niet in de meeste familiezaken.