De tarieven voor rechtsbijstand in Amsterdam

Neem vrijblijvend contact op

Advocatenkantoor Kruijdenhof behandelt niet alleen zaken voor cliënten die de kosten volledig moeten betalen maar ook zaken voor cliënten die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand
(toevoegingszaken; pro Deo).

De meeste mensen gaan ervan uit dat de kosten voor een advocaat enorm hoog zijn. Advocatenkantoor Kruijdenhof hanteert redelijke tarieven. Aan rechtsbijstand zijn vaste en situationele kosten verbonden. De vaste kosten noemen wij het honorarium; de situationele kosten worden uitgelegd onder het kopje overige kosten.

Honorarium advocaat

Het honorarium wordt per uur berekend. Het tarief is op dit moment € 175,00 per uur exclusief 21% btw. (inclusief btw is het € 211,75). Hier bovenop kan een toeslag voor kantoorkosten van maximaal 5% in rekening worden gebracht.

 

De mogelijkheid bestaat om met u een afwijkend tarief of een vast bedrag af te spreken. In het eerste gesprek worden afspraken gemaakt over het honorarium. Deze afspraken worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Het kantoor behandelt ook zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Rechtzoekenden die geen hoog inkomen en vermogen hebben kunnen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging, pro Deo). Dit betekent dat de Staat een deel van de advocaatkosten betaalt. U betaalt altijd een eenmalige eigen bijdrage. In familiezaken is de eigen bijdrage hoger dan in andere soorten zaken. Gaat u eerst langs bij het juridisch loket, dan kunt u een korting krijgen op de eigen bijdrage.

De instantie die een beslissing neemt op de aanvraag is de Raad voor Rechtsbijstand. Er wordt uitgegaan van het belastbaar gezinsinkomen van twee jaar geleden. De Raad voor Rechtsbijstand vraagt de gegevens op bij de Belastingdienst. Is uw fiscaal inkomen in het jaar waarin u rechtsbijstand aanvraagt gedaald, dan kunt u de Raad vragen om een beslissing te nemen op basis van uw huidige inkomen. Dit heet een verzoek om peiljaarverlegging. Het verzoek kan pas ingediend worden als op de eerste aanvraag is beslist.

  
Nadere informatie over de inkomens- en vermogensnormen en voorwaarden om voor een toevoeging of peiljaarverlegging in aanmerking te komen vindt u op www.rvr.org.

Lees meer over onze rechtsgebieden

Overige kosten

De overige kosten waarmee u rekening dient te houden zijn onder andere griffierecht, kosten voor het opvragen van informatie bij derden (bijvoorbeeld medische informatie), kosten voor uittreksels (bijvoorbeeld BPR en Kamer van koophandel), en voor vertalingen, deurwaarderskosten, reiskosten, enzovoort.

Griffierecht

In procedures brengt de Rechtbank alsmede het Gerechtshof kosten in rekening. Dit wordt griffierecht, ook wel vastrecht, genoemd. Wat u moet betalen hangt af van de soort zaak, wat er wordt gevorderd en of u procedeert op basis van een toevoeging of niet. Informatie hierover kunt u vinden op deze website.

Procedures & tarieven griffierecht

Als u een procedure wint, kunt u soms een gedeelte van de kosten vergoed krijgen. Verliest u een procedure, dan kan het zijn dat u een deel van de kosten van de tegenpartij moet betalen. Dit geldt niet in de meeste familiezaken.

 

De rechter beslist of een partij kosten van de andere dient te betalen en zo ja welk bedrag.